teisipäev, 25. mai 2021

Koidula etluskonkurss


Sel aastal toimub seitsmendat korda Lydia Koidula pärandi väärtustamiseks ellu kutsutud üleriigiline Koidula etluskonkurss täiskasvanutele. Etluskonkursi eesmärgiks on aktiveerida täiskasvanud inimeste luule- ja etlushuvi. Arendada etluskunsti viljelemist nii professionaalide kui ka harrastajate hulgas ja anda oma oskuste esitlemiseks motiveeriv väljund traditsioonilise etluskonkursi näol, kus iga piirkondliku eelvooru parimad esinejad lähetatakse finaalvõistlusele Koidula muuseumisse Pärnus.

Konkursist osavõtja peab olema vähemasti 16 aastat vana ja esinemise pikkus soovitavalt mitte üle 7 minuti. Esitatakse kaks luuletust, millest üks peab olema Lydia Koidula ja teine enda poolt vabalt valitud eesti autori avaldatud looming. Ürituse patrooniks on luuletaja Doris Kareva, kes on üks hindajatest finaalvõistlusel. Üritust toetab Kultuurkapital ning korraldajad on Koidula muuseum ja Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing.

Eelsõelumised toimuvad kirjanike muuseumides, kuhu palume kindlasti registreeruda!


TALLINNA eelvoor toimub veebis neljapäeval, 27. mail algusega kell 11.00. Registreerumiseks palume saata oma nimi ning esitlusele tulevate luuletuste pealkirjad aadressile: krimarie@utkk.ee (palume teatada hiljemalt 26.05.2021 hommikul) Ürituse ülekande lingi saadame Teile meilile. NB! Eelvooru salvestatakse žürii jaoks.

TARTU eelvoor toimub veebis laupäeval, 29. mail algusega kell 11.00. Eelvoorule registreerumiseks palume saata oma nimi ning esitlusele tulevate luuletuste pealkirjad aadressile: liisi-reet.reinet@muuseum.tartu.ee.

Täiendavad eelvoorud toimuvad KURESSAARES 7. augustil, VIRUMAAL Pajusti klubis ja PÄRNUS Koidula muuseumis 14. augustil ning VÕRUS Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumis 19. augustil

Lisainfo: http://www.parnumuuseum.ee/koidulamuuseum

http://www.parnumuuseum.ee/koidulamuuseum/koidula-etluskonkurss


ETKA Andras otsib taaskord aasta õppijat, õpitegukoolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat

 Märka ja tunnusta!

26.aprillil algas täiskasvanuhariduse tunnustukonkurss, kuhu sel aastal saab kandidaate esitada kokku neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ning aasta õppijasõbralik tööandja.

Ootame kõiki esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on jätkanud katkenud haridusteed, osalenud täienduskoolitustel ning sellega avardanud oma võimalusi elus edasi liikumiseks.

Lisaks soovime esile tõsta õpitegusid, mis aitavad saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, milles osalevad kogukonna liikmed.

Konkursi raames otsime ja tunnustame ka avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris tegutsevaid täiskasvanute koolitajaid, kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.

Õppijasõbraliku tööandja kategoorias tunnustame organisatsioone, kus toetatakse personali arengut süsteemselt. Töötajaid innustatakse õppima, luuakse neile tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri.

Käesolev aasta annab võimaluse esile tõsta eriti neid tööandjaid, koolitajaid ja ka kogukondi, kes on kriisi tingimustes loonud ning pakkunud täiskasvanutele nutikaid õppimisvõimalusi.

Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu korraldataval sündmusel.

Kandidaate saab esitada 30.maini 2021 https://www.andras.ee/node/413 

ETKA Andras

https://www.andras.ee/et


teisipäev, 27. oktoober 2020

Meediapädevuse nädal 26.10-30.10 2020


Seekord oktoobri viimasel nädalal tähistatakse meediapädevuse nädalat, mille eesmärk on  "on tõsta nii laste ja noorte kui õpetajate ja laiema avalikkuse teadlikkust ümbritseva inforuumi võimalustest ja ohtudest ning pöörata tähelepanu kriitilise mõtlemise olulisusele." Nagu annab meile teada Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleht (https://www.hm.ee/et/MPN)

"Meediapädevuse all mõistetakse oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis aitavad eri kanalites esitatud teavet kriitiliselt analüüsida ja hinnata ning kujundada adekvaatseid hinnanguid." (https://www.hm.ee/et/tegevused/meediapadevus)

Ka ERR on kokku kogunud erinevaid põnevaid teemakohaseid artikleid aadressil https://novaator.err.ee/k/meediataip 

Lõpetuseks IFLA ilusad ja illustreeritud soovitused valeuudiste äratundmiseks, mille on arusaadavaks tõlkinud Kristiina Kaju ja Tambet Teder:

kolmapäev, 30. september 2020

Uued näitused Saare Maakona Keskraamatukogus

Tekstid (inglise keeles): Ewa Solarz

Illustratsioonid: Aleksandra ja Daniel Mizieliński

Objektid: Oskar Zięta, Anna Kotowicz-Puszkarewicz, Artur Puszkarewicz, Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski, Magdalena Lubińska, Michał Kopaniszyn

Näituse kuraator: Sławomira Borowska-Peterson (Poola Vabariigi Suursaatkond)

Saare Maakonna Keskraamatukogu esimesel korrusel laenutusosakonnas on peale Ewa Solarzi raamatu ka välja pandud Aleksandra ja Daniel Mizieliński illustratsioonid ning nende kavandatud raamatud. Näha saab ka tunnustatud Poola disainerite töid, mis on justkui Ewa Solarzi raamatust välja võetud ja toodud esile 3D-na.

Esimest korda korraldas Poola Vabariigi saatkond selle näituse 2014. a. Eesti Lastekirjanduse Keskuses Tallinnas festivali DisainiÖö raames. Tänaseni on toimunud 16 väljapanekut erinevates Eesti ja Läti galeriides.

Poola autorite D.E.S.I.G.N. Eestis:

Raamat D.E.S.I.G.N. Koduse sisustuse ja mitteigapäevase majakraami aabits

Tekst: Ewa Solarz

Illustratsioonid: Aleksandra ja Daniel Mizieliński
Raamatusari: S.E.R.I.A. , kus on ilmunud ka raamatud kodust/arhitektuurist, kunstist ning moest – D.O.M.E.K., S.Z.T.U.K.A., M.O.D.A.

D.E.S.I.G.N. on uudne lasteraamat kõige üldisemalt levinud ning kõige vähem hinnatud kunstiliigist – disainist.

D.E.S.I.G.N. on lühike disainiajalugu: kaasahaarav ülevaade 69 kõige huvitavamast kodusest sisustusesemest viimase 150 aasta jooksul – alates klassikalistest kuni kõige hullumeelsemateni nagu poksiringikujuline voodi, täissirgeldatud lühter või skeletiga peegel. Neist enamik on kõige kuulsamate disainerite poolt kavandatud disaini-ikoonid alates Le Corbusier’st kuni Philippe Starckini. Poola disainerite loodud kodusisustusesemeid esindavad selles raamatus (ning ka näitusel Pärnus) Oskar Zięta, Anna Kotowicz-Puszkarewicz, Artur Puszkarewicz, Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski, Magdalena Lubińska ja Michał Kopaniszyn.

Lihtsate ja vaimukate kirjelduste, värvikate anekdootide ning veelgi värvikamate illustratsioonide abil lahutab „D.E.S.I.G.N.” meelt, paneb meid imestama ning teeb tundlikumaks ümbritsevate esemete esteetika ja vormi suhtes. See on raamat igaühele!

Ewa Solarzi raamatu ingliskeelset väljaannet (kirjastus GECKO PRESS) esitleb Poola Vabariigi Suursaatkond Saare Maakonna Keskraamatukogu laenutusosakonnas. Samalt autorilt on Kuressaares varem väljas olnud ekspositsioon “Disaini Aabits, ehk 100 eset 25 Poola illustraatori nägemuses”. Juhime ka tähelepanu, et Eesti lugejale peaks illustraatorite Aleksandra ja Daniel Mizieliński käekiri olema juba tuttav, sest just nende “Kaardid” (Varrak 2017) sai Eestis ülipopulaarseks. Näitusel saab võrrelda illustraatorite visiooni päris disainiobjektidega, mis on olnud kunstnikele inspiratsiooniallikaks. Näha saab tunnustatud Poola disainerite töid, sealhulgas megapaberlõiget meenutavat vaipa Dia, tapeete Mazzy ehk seinale mõeldud megavärviraamatut, kännulauda Malafor ning metallist täispuhutud taburette Plopp. Ühesõnaga – need on kõige igapäevasemad mitteigapäevased kodusisustusesemed. 


kolmapäev, 9. september 2020